So sánh sản phẩm

City Aluminium Chiến Thắng tham dự đại hội kiến trúc sư Bắc Giang lần thứ 1

Ngày 3-11, Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ I, bầu Ban Chấp hành Hội. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam cùng một số sở, ngành và đông đảo hội viên Hội Kiến trúc sư tỉnh.

Hội Kiến trúc sư tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập từ ngày 6-8-2018. Hội là tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.
đại hội kiến trúc sư bắc giang
 
Hiện nay, Hội có 54 hội viên, chủ yếu là các kiến trúc sư, hoạt động nghề nghiệp tại Sở Xây dựng, các ban quản lý dự án tỉnh, huyện; các phòng kinh tế và hạ tầng, quản lý đô thị các huyện, TP; các công ty tư vấn thiết kế trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Kiến trúc sư tỉnh đặt ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Hội lớn mạnh. Tập hợp, đoàn kết và động viên kiến trúc sư đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao năng lực chuyên môn, làm tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác. Tham gia thực hiện giám sát, phản biện đồ án; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; giải quyết và tham gia giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của hội viên...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội với 9 thành viên; Ban Kiểm tra hội với 3 thành viên. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kiến trúc Việt Bách được bầu làm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
(Nguồn: Văn Thương - Báo Bắc Giang - Hình ảnh: City Aluminium)